• FADIP
  • FADIP
  • FADIP

Dobrodošli na Fadipove stranice

O nama

Štampa
PDF

Ideja o proizvodnji manometara u „FADIPU“ se javlja kao potreba za supstitucijom uvoznih manometara koji su masovno ugrađivani u proizvod „Nožna pumpa“, koju je Fadip proizvodio i do 80.000 komada godišnje. Realizacija ideje je započeta 1986 godine. Već krajem 1987 godine, manometri sopstvene proizvodnje ugrađivani su u nožne pumpe. 13 Aprila 1988 godine je prodat prvi manometar kao samostalni proizvod .

Početni program proizvodnje je obuhvatao manometre sa plastičnim kućištem ,dimenzija ( prečnika kućišta ) 40 mm , 50 mm i 63 mm , standardnih opsega pokazi vanja do 40 bara , za neagresivne fluide . Ali vrlo brzo potom program je proširen zbog potreba tržišta na manometre sa čeličnim kućištima , standardnih prečnika do 160 mm i standardnih opsega merenja do 1600 bara , na manometre za agresivne fluide , za fluide u rashladnoj tehnici i manometre za tehničke gasove.

U jeku najvećeg razvojnog zamaha program proizvodnje merila pritiska je 1. jula 1991 godine dobio status samostalnog preduzeća sa sopstvenim računom u ok viru « FADIP - HOLDING « . Firma je registrovana pod nazivom « FADIP - MERNA TEHNIKA « sa sedištem u Bečeju. Paralelno sa razvojem proizvoda formirana je i laboratorija za kontrolu merenja pritiska, tako da su svi novoproizvedeni manometri mogli biti kontrolisani i zvanično sertifikovani od strane Zavoda za Mere i Dragocene Metale. U toj istoj laboratoriji uspešno se radi usluga servisiranja i periodičnog i vanrednog pregleda merila pritiska domaćih i inostranih proizvođača.

Jula meseca 2011 godine kompanija „Konjević“d.o.o iz Bečeja je kupila „Fadip-Mernu Tehniku“ i nastavila posle kraće pauze proizvodnju po postojećem proizvodnom programu. Asortiman sadašnje proizvodnje možete pogledati u našem elektronskom katalogu.